REKLAMACJE

 REKLAMACJE

  1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@sisibee.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności przechowywaniem towaru w niewłaściwej temperaturze.
  4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki i odesłać kurierem na adres siedziby firmy tj. 54-104 Wrocław, ul. Kozia 19A lok. 3.
  5. Podstawą do przyjęcia reklamacji są dane dotyczące transakcji, zarejestrowane w naszym systemie. Dzięki temu nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu do reklamowanego towaru. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wyraźną informację, czy reklamacja dotyczy „GWARANCJI” czy też „NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ”, dokładny opis reklamacji, wskazanie żądania oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu. Do przesyłki musi być dołączony formularz reklamacji towaru, z pełną informacją o reklamacji. Udzielenie przez producenta towaru gwarancji na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z „niezgodności towaru z umową”.